Jump to content
BCXR28

Ano ang hitsura ng maayos na salungatan?

Recommended Posts

Ang oxymoron o pagtatambis ay kapag ang tila baga magkasalungat na mga salita ay lumilitaw nang magkasama. Katulad ng jumbo shrimp. Magandang pangit. Virtual reality, Random order.

Nakuha mo na ba ang kahulugan nito?

Sa unang tingin, ang isang maayos na salungatanay tila isang oxymoron din. Subalit, kapag tiningnan natin kung anong sinasabi ng Biblia, ang isang maayos na salungatanang siya mismong nasa isipan ng Diyos. 

Sa Mateo 18:15, sinabi ni Jesus na kung ang kapatid mong lalaki o kapatid mong babae ay nagkasala sa iyo, nararapat na pumunta ka mismo sa taong iyon at sabihin sa kanya ang kanyang pagkakamali—kayong dalawa lamang. 

Woah. Okay, Jesus.

Ito ay lubos na kabaligtaran sa nais nating gawin kapag may isang taong nagkasala sa atin.

At alam mo ba kung anong gustonating gawin? Gusto nating tumakbo o sumigaw. Kapag may isang taong nakapagpapagalit sa atin, gusto nating tumakbong palayo at iwasan ang problema, o kaya naman ay gusto nating isigaw ang tungkol sa taong ito sa lahat malibansa taong ito mismo.

Nagmungkahi ng kakaibang pamamaraan si Jesus—isang mas mabutingpamamaraan—na kinapapalooban ng pagharap sa sitwasyon sa mismong ugat ng problema. 

Kaya't paano mo nga ba kakaharapin ang salungatan? Narito ang tatlong pamamaraan:

1.)Gawin mo ito agad. Sinasabi ng Mga Taga-Efeso 4:26 na huwag mong hayaang lumubog ang araw na galit ka pa rin. Kaharapin mo agad ang salungatan.

2.)Direkta kang pumunta sa kanya. Kapag ikaw at ang iyong kaibigan ay may salungatan, nakakatuksong pumunta sa lahat ng tao maliban sa kaibigan mong iyon! Ngunit sinasabi sa Mga Kawikaan 11:13 na ang taong madaldal ay walang maitatago. Ayaw ng Diyos sa tsismiso at sa pagkakalat ng tsismis. 

3.)Pumunta ka nang may kapakumbabaan. Maaaring hindi mo pa naiisip, ngunit baka hindi ka pa labas sa problema. Maging handang aminin na ikaw ay nagkamali, at magpakumbaba. Maganda ang pagiging mapagpakumbaba sa lahat. Sinasabi sa Mga Kawikaan 15:1 na ang malumanay na sagot ay nakapapawi ng galit, ngunit sa tugong marahas, ang poot ay hindi mawawaglit.

Kaya, paano natin haharapin ang salungatan sa magandang pamamaraan? Hinaharap natin ito. Nilulutas natin ang salungatan kaagad, sa direktang pamamaraan at may kapakumbabaan. Kapag ginawa natin ito, napaparangalan ang Diyos at nagsisimula ang paggaling ng ating mga puso. 

FB_IMG_1623282648626.jpg

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.