Jump to content

Ang Wika sa mga Pantas


BCXR28
 Share

Recommended Posts

Tumingin sa anumang tagpo sa belen, at maaaring napuna mo na mayroong isang pangkat ng mga tauhan na tila hindi nababagay sa bangan: Ang mga Pantas. Maaaring nasanay na lamang tayo sa kanila, ngunit kung titingnang mabuti, nagmumukha silang hindi kabilang sa eksena dahil sa magagara nilang kasuotan at mga mamahaling regalo.

Ngunit para sa akin, sila ang mga pinaka-kamangha-manghang mga tao sa kwento ng Pasko. Marami tayong hindi alam tungkol sa kanila. Hindi natin alam kung sino sila at kung saan sila nagmula. Tinatawag sila sa Biblia na mga "mago." Ang mga mago ay pinaghalong pilosopo, siyentista, at astronomer. Sila ay mayayaman at may mataas na pinag-aralan. Ngunit tanging iyon lang talaga ang alam natin tungkol sa kanila.

Ngunit alam natin na sila ay matatalinong mga tao. Sa katunayan ay marami tayong matututunan mula sa karunungang ipinamalas nila sa kwento ng Pasko ng pagsilang.

Sa lahat ng mga aral mula sa Mga Pantas, natututunan nating maging mapaghanap ng katotohanan. Ang matatalinong tao ay hindi kuntento sa mga hula o haka-haka. Nais nilang malaman ang katotohanan tungkol sa Diyos, sa kanilang nakaraan, at sa kanilang hinaharap. Itinanong ng Mga Pantas, "Nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Judio?" (Mateo 2:2a RTPV05)

Hinahanap ng mga Pantas si Jesus. Siya ay patuloy pa ring hinahanap ng mga matatalinong kalalakihan at kababaihan sa ngayon.

Mayroong dalawang uri ng tao pagdating sa katotohanan: Ang mga speculator o mga palagay sa haka-haka, at mga seeker o naghahanap ng katotohanan. Ang mga speculator ay nanghuhula lamang tungkol sa katotohanan. Ipinapalagay ng mga speculator na alam na nila kung ano ang Diyos.

Gustong-gusto ng mga speculator na makipagtalo at pag-usapan ang Diyos, ngunit sila ay nanghuhula lamang — dahil hindi nila talaga nais malaman ang katotohanan. Gusto lamang nilang pag-usapan Siya.

Sa kabilang banda, kinalulugdan ng Diyos ang mga taong naglalaan ng oras upang alamin ang katotohanan. Ginagawa ng mga seeker ang apat na bagay na ito:

• Nagtatanong sila.
• Nag-aaral sila.
• Nagmamasid sila sa kung ano ang nangyayari sa paligid nila.
• Ginagawa nila ang lahat upang mahanap ang mga kasagutan.

Hinahanap nila si Jesus gamit ang lahat ng mayroon sila. Kinalulugdan ng Diyos ang mga seeker. Sinasabi sa atin ng Biblia, "Gayunman, matatagpuan ninyong muli si Yahweh kung siya'y buong puso ninyong hahanapin." (Deuteronomio 4:29 RTPV05).

Kung ikaw ay talagang seryoso na matuklasan ang katotohanan, siguradong makikita mo ito.

Hindi hahayaan ng Diyos na hindi mo ito makita

FB_IMG_1638402449913.jpg

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.