Jump to content

Tuklasin ang Plano ng Diyos para sayo!


Recommended Posts

Paano mo tinutuklas ang plano ng Diyos para sa iyong buhay?
Kung ikaw man ay nakatakbo na sa isang karera, alam mong mahalaga na manatili sa tamang bilis. Kung mabagal ka, mas madali kang mapupunta sa hulihan at lalampasan ka ng mga tao. Kung masyado ka namang mabilis, maaaring mabilis kang makaranas ng pagod at hindi ka magkakaroon ng sapat na kalakasan upang matapos ang laban.
Ang pagtuklas ng tamang bilis habang tumatakbo sa isang karera ay mapanghamon. Buti na lang, pagdating sa ating buhay Cristiano, mayroong nagtatakda ng bilis para sa atin.
Sabi sa Mga Taga-Galacia 5:25, "Kung ang Espiritu ang nagbibigay-buhay sa atin, siya na rin ang paghariin natin sa ating buhay.”
Kung tayo ay tinawag upang lumakad sa patnubay ng Espiritu, ibig sabihin nito ay itinatakda ng Espiritu Santo ang bilis para sa atin. Hindi tayo dapat nahuhuli o nauuna—tayo ay dapat manatili sa hakbang na ipinapatnubay sa atin.
Kapag tayo ay nananatili sa patnubay na hakbang ng Espiritu Santo, binibigyan Niya tayo ng karunungan at pag-unawa upang tulungan tayo sa ating mga pagpapasya. Sinasabi sa Kawikaan 3:6 na kung kikilalanin natin Siya sa lahat ng ating mga lakad, itutuwid Niya ang ating mga landasin.
Okay, ang lahat ng iyan ay parang magandang pakinggan sa teorya. Ngunit paano tayo talaga nananatili sa hakbangin ng Espiritu Santo?
Narito ang tatlong pamamaraan kung paanong magsisimula:
1.) Hanapin ang Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Banal na Salita. Dahil binabasa mo ang Gabay sa Bibliang ito sa Bible App, malinaw na ginagawa mo na ito! Ugaliing magbasa ng Banal na Salita ng Diyos araw-araw. Maraming iba't-ibang Gabay sa Biblia na maaari mong simulan, at kung kailangan mo ng mapapanagutan, maaari mo rin itong gawin kasama ang iyong maliit na grupo!
2.) Palagiang manalangin. Huwag kang matakot sa ideya ng pananalangin. Ang panalangin ay isang simpleng pakikipag-usap sa Diyos, at pagkatapos ay pakikinig sa Kanya. Kung madali kang magambala ( na marami naman sa atin ay ganoon), makakatulong kung bubuksan mo ang app ng mga Tala sa iyong telepono at isulat doon ang nais mong ipanalangin.
3.) Manatili sa isang komunidad.Ang pananatili sa hakbangin ng Espiritu Santo ay nangangahulugang pinapalibutan mo ang sarili mo ng mga tulad mong sumusunod kay Cristo. Ang pinakamabuting paraan para magawa mo ito ay ang pananatili sa iyong maliit na grupo at sa palagiang pagdalo sa iglesia. Makakatagpo ka ng mag bagong kakilala at makakabuo ka ng malalim na pakikipagkaibigan kasama ang ibang Cristiano.

FB_IMG_1619843819865.jpg

  • Love 1
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.